Biltse Sport Federatie

De BSF heeft mede op aandrang van het bestuur van het HF Witte centrum dd. 17 mei 2017 alle politieke partijen uitgenodigd
om hen aan de hand van een inleiding te overtuigen dat "een nieuwe sporthal in de Bilt is vereist"!
(uitnodiging raadsleden alsmede inleiding als bijlage bijgevoegd.)
 
In de gemeenteraadsvergadering van 23 mei 2017 is een motie aangenomen waarin staat vermeld dat er nog dit jaar tot planvorming
voor renovatie of nieuwbouw van de sporthal HF Witte te starten.
(de motie is als bijlage bijgevoegd.)
 
Peter van Brenk
 
Bijlages:
 
Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en heeft Vaessen de opdracht ontvangen.
Op 26 september 2017 heeft er een overleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de gebruikers, Vaessen en de gemeente over de verdere gang van zaken.
De architect heeft daar een 1e uitleg gegeven van de plannen op basis van het plan van Eisen.
Verwacht wordt dat eind 2018/begin 2019 het zwembad zal worden geopend.