Biltse Sport Federatie

Op dinsdagavond 14 november 2017 is door de gemeente een 2e gebruikersavond georganiseerd, waar antwoord gegeven zal worden op de eerder gestelde vragen.
In de Vierklank van afgelopen woensdag 8 november 2017 werd bericht dat de gemeente vorige week de bouwovereenkomst met de aannemer heeft ondertekend. Volgens de huidige planning wordt met de bouw begonnen begin maart 2018 en moet het zwembad in december 2018 klaar zijn.

Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en heeft Vaessen de opdracht ontvangen.
Op 26 september 2017 heeft er een overleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de gebruikers, Vaessen en de gemeente over de verdere gang van zaken.
De architect heeft daar een 1e uitleg gegeven van de plannen op basis van het plan van Eisen.
Verwacht wordt dat eind 2018/begin 2019 het zwembad zal worden geopend.