Biltse Sport Federatie

Het Fonds Sportbevordering De Bilt (FSB) stelt verenigingen en organisaties in de gelegenheid een financiële bijdrage aan te vragen voor de ondersteuning en ontwikkeling van sportstimulerings activiteiten.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden op de pagina Algemeen. Na invulling mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor alle duidelijkheid treft u hieronder de criteria voor het toekennen van subsidie door het FSB. De criteria zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.


Criteria voor het toekennen van subsidie door het Fonds Sportbevordering De Bilt

 1. De activiteit moet een stimulerend effect hebben op bewoners van de gemeente De Bilt om zelf actief aan sport te gaan doen of tot bewegen te komen. Er hoeft niet per se sprake te zijn van een reguliere sportactiviteit. De activiteit moet bijvoorbeeld:
  - deelnemers die nog niet actief zijn stimuleren om zelf te gaan sporten,
  - er op gericht zijn de deelnemers kennis te laten maken met een voor hen wellicht nog onbekende tak van sport,
  - tot doel hebben het reactiveren van deelname aan sportactiviteiten,
  - tot doel hebben de deelnemers speciale vaardigheden of technieken aan te leren.
 2. De activiteit moet bij voorkeur openstaan voor een brede groep van deelnemers. Het is een pré indien de activiteit georganiseerd wordt voor personen die (nog) niet veel aan sport doen.
 3. Deelnemers betalen een redelijke eigen bijdrage in de kosten van de activiteit die in verhouding staat tot de aard en omvang van de activiteit.
 4. Er wordt subsidie verstrekt voor sporttechnische zaken, zoals:
  - huur accommodatie
  - materiaal
  - drukwerk
  - publiciteit
  - pr-kosten
  - kosten die gemoeid zijn met de ondersteuning van de activiteit door bijvoorbeeld extra trainers die de deelnemers speciale vaardigheden of technieken kunnen aanleren
  - kadervorming
  - projectondersteuning / hulp bij het organiseren van een activiteit
  - een eenmalige bijdrage ter verbetering van de accommodatie t.b.v. specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld de jeugd.
  Geen subsidie wordt verstrekt voor uitgaven ten behoeve van deelnemers al als het gaat om consumpties, maaltijden, prijzen, sportkleding en huisvesting. Evenmin wordt een bijdrage in de exploitatiekosten verstrekt.
 5. Van belang kan zijn dat ook elders (bijv. gemeente, sportbonden of sportclubs of andere bronnen) subsidie is c.q. wordt aangevraagd.
 6. Géén bijdrage wordt verstrekt voor activiteiten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan.
 7. De bijdrage wordt in beginsel éénmalig verstrekt, maar kan - indien de looptijd van de activiteit zich over méér jaren uitspreidt - over twee of méér jaren worden verstrekt. Indien de activiteit een goedlopend project blijkt te zijn, zich zelf niet kan bedruipen, er geen andere financiële bronnen aangeboord kunnen worden, kan de ondersteuning een langduriger karakter krijgen.
 8. De bijdrage bedraagt maximaal het begrote tekort van de activiteit.
 9. De aanvrager dient een voldoende onderbouwde begroting van inkomsten en uitgaven in.
 10. De organisator van de activiteit schakelt de plaatselijke pers in om aandacht voor de activiteit en de financiële ondersteuning van het FSB te vragen.