Biltse Sport Federatie

Aan de gemeenteraad van De Bilt                                      .

t.a.v. de Raadsgriffie Mevr. Drs. F.A. van Hooijdonk

Postbus 300

3720 AH Bilthoven

 

Bilthoven, 22 juni 2013.

Onderwerp: Op naar optimale sportaccommodaties in onze gemeente.

Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota 2013 hebben velen van u uitgebreid gesproken over de gelden en de plannen voor een nieuw Sport- en zalencentrum De Bilt met zwembad en een nieuwe sporthal in Maartensdijk.

Maar nu u echter de voorjaarsnota heeft goedgekeurd willen wij u opnieuw wijzen op het grote belang voor alle sporters in onze gemeente voor deze nieuwe complexen.

Velen van u weten hoe beroerd de bouwkundige en technische staat is van beide sporthallen en het zwembad. Hierdoor worden ook de mogelijkheden van de verenigingen en hun sporters belemmerd.

Er moet echt op korte termijn iets gebeuren.

Als BSF adviseren wij u met klem om mee te gaan met het collegevoorstel om een nieuw sportcentrum in de Bilt West te vestigen en een nieuwe Sporthal in Maartensdijk te bouwen.

Deze accommodaties zijn nodig om de voorwaarden waaronder de Biltse sporters hun sport kunnen beoefenen te verbeteren en verder te optimaliseren.

Bij beide projecten is de BSF vanaf het begin betrokken en wij willen hierbij bevestigen dat deze professioneel en zorgvuldig zijn voorbereid.

Wij hopen dat de plannen doorgaan, u bent nu aan zet.

Als Biltse Sportfederatie kunnen wij ons niet voorstellen dat straks onze jeugd tussen 5 en 9 jaar voor hun zwemlessen (zo’n 3000 kinderen) naar plaatsen buiten onze gemeente moeten en alle andere doelgroepen ook naar elders moeten reizen.

Het is u bekend dat ongeveer 80% van de bewoners van onze gemeente de Bilt aan een of andere vorm van sport doet.

Het is onomstotelijk bewezen dat dit zijn positieve bijdrage levert tot een gezonde burger.

Zij kunnen straks, mede dank zij uw positieve besluiten, fit en vitaal blijven.

 

Jan van ’t Land

Voorzitter Biltse Sportfederatie.