Biltse Sport Federatie

 

Het jaar 2014 loopt ten einde, een jaar waarin vooral de discussies rond een nieuwe of gerenoveerde Vierstee en een nieuw zwembad aan de orde van de dag waren.

De wethouders hebben goede hoop dat voor het einde van het 2e kwartaal 2015 (maar hopelijk eerder) besluiten zijn genomen door de gemeenteraad en er meer zekerheid is over de Vierstee en het zwembad.

Het HF Witte Centrum blijft een project dat de aandacht verdient van de wethouders.

Daarnaast hebben veel sportverenigingen het moeilijk met het op peil houden van de ledenaantallen, de vrijwilligers, de sponsoren en de geldmiddelen; slim handelen van de verenigingen is meer dan ooit nodig.

Het bestuur van de Biltse Sport Federatie wenst u allen een gelukkig, sportief en vooral een gezond 2015 toe.

Ineke Stienstra, voorzitter.