Op 25 Juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot de bouw van een nieuw zwembad conform scenario 4, de kleinste variant.

De status van 15 december 2016.
De gebruikersgroepen hebben 11 december 2016 een presentatie ontvangen van 2521Gewoon zwemmen, de conclusies zijn zeer hoopgevend. Duidelijk is geworden dat na een vernieuwde vergelijking tussen de baden 25x15, 25x21 en 25x35 alleen het grootste bad binnen het budget kan blijven, bij de andere maten kan dat niet.

Voor ons een bevestiging dat de berekeningen van Stichting Water van 1,5 jaar nog steeds stand houden en de enige mogelijkheid is om binnen de regels van de gemeenteraad een zwembad te bouwen en te exploiteren. We hopen uiteraard dat ook de gemeenteraad meegaan in deze cijfers en samen het juiste besluit nemen.

Op 9-11-2016, is de BSF gebeld voor een afspraak met de wethouder, dit gesprek zal plaatsvinden in de week van 14 november 2016.

Op 3 november 2016 heeft de Heer Ebbe Rost van Tonningen het wethouderschap verkregen en besloten tot een nieuw onderzoek.

Vandaag, 9-11-2016, is de BSF gebeld voor een afspraak met de wethouder, dit gesprek zal plaatsvinden in de week van 14 november 2016.

Er is op 14 oktober 2016 een brief aan de raad gestuurd waarin een bureau de haalbaarheid gaat bekijken van een zwembad circa 1,5 jaar na het 1e akkoord, is een zwembad nog wel financieel haalbaar, en welke maat/maten? Zie de brief die hier aan te klikken is. Vervolg zwembad oktober 2016

Begin oktober heeft de VVD de coalitie verlaten.

De status is dan ook onbekend, de BSF heeft het vertrouwen dat de Raad zal besluiten een groter zwembad, dan eerder voorgesteld is, te realiseren. De wethouder van Sport, Madeleine Bakker, heeft de portefeuille zwembad in haar portefeuille gekregen, of dit tijdelijk is, is niet bekend.

Op 30 september heeft de mediator de opdracht teruggegeven vanwege een schending van de vertrouwelijkheid, veroorzaakt door een krantenartikel in het AD.

Op 27 september is wethouder Jolanda van Hulst afgetreden op 27 september, vanwege onvoldoende vertouwen bij de fractie van de VVD.

Zomer 2016

De gemeente heeft samen met gebruikers(groepen) in de afgelopen maanden een Plan van Eisen opgesteld. Het is de raad gebleken dat deze plannen niet voldoende steun hebben van de gebruikers en er nog steeds een hevig verzet is, dit heeft u vast gemerkt in de diverse kranten. De raad heeft daarop besloten een mediator te benoemen om uit deze impasse te komen.

Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad, vermoedelijk definitief, besloten, na vele pogingen van de gebruikersgroepen, de stichting water en de BSF om te kiezen voor het kleinst mogelijke zwembad van 25X15,4 in De Bilt naast het huidige zwembad.

Op 23 februari 2017 wordt het onderwerp alsnog een keer behandeld in de raad, de laatste kans voor de raad om te gaan voor een groot bad, we zijn benieuwd. Helaas, de raad heeft besloten te kiezen met de kleinst mogelijke meerderheid voor een klein bad 25x15,4.

Hiermee wordt een lange periode afgesloten met een voor de BSF teleurstellend resultaat.

Het bestuur van de BSF.