Biltse Sport Federatie

Fonds gehandicaptensport COLLECTEWEEK

Door de collectanten is in 2015 opgebracht: € 3.606,51 Euro, fantastisch!

 

Nieuw dit jaar was FC De Bilt met de standaard collectie maar ook een lekkere taartenactie bij de vereniging op 2 zaterdagen, dank aan de jeugdcommissie en de jeugdvoorzitter in het bijzonder voor de organisatie.

Uiteraard worden alle andere collectanten die dit jaar al vele jaren doen van harte bedankt.
 
We hopen dat jullie je volgend jaar weer willen inzetten voor de gehandicaptensport.

 

Namens het comitè de Bilt, Hartelijk dank

Afdeling de Bilt,
Tim van de Haak en Iet Wennekes.

De Bilt, April 2015.