Biltse Sport Federatie


De ALV van de BSF vindt plaats op dinsdag 19 Mei 2015, aanvang 20.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE BILTSE SPORT FEDERATIE

Het bestuur van de Biltse Sport Federatie nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op

                     Dinsdag 19 mei 2015, aanvang 20.00 uur.

 

Deze vergadering wordt gehouden in de Oude Raadszaal van het gemeentehuis.

 

AGENDA:
1.   Opening

2.   Ingekomen stukken en berichten van verhindering.

3.   Mededelingen en vaststelling van de agenda.

4.   Energiebeleid bij sportverenigingen, hoe kan het geld opleveren en duurzaam?
5.   Mededelingen van de wethouder van sport van gemeente De Bilt, mw. Madeleine Bakker en/of de sportambtenaar Wim Tigelaar.

6.   Vaststellen verslag van de ALV van 17 juni 2014.

7.   Jaarverslag van de BSF over 2014.
8.   Financiële verantwoording van de BSF (Biltse Sportfederatie):
      De jaarstukken van de BSF, bestaande uit de balans per 31-12-2014, de winst- en verliesrekening 2014 en de begroting voor 2016.

9.   Verslag van de kascontrole commissie BSF.

10. Financiële verantwoording van de FSB (Fonds Sport Bevordering):
     De jaarstukken van de FSB, bestaande uit de balans per 31-12-2014, de winst- en verliesrekening 2014 en de begroting voor 2015.

11. Verslag van de kascontrole commissie FSB.

12. Samenstelling kascontrole commissie.

13. Samenstelling van de besturen van de BSF en de FSB en de roosters van aftreden.

14. Stand van zaken De Vierstee (als dit niet besproken is bij punt 5).

15. Stand van zaken Sporthal De Bilt (als dit niet besproken is bij punt 5).

16. Stand van zaken Zwembad (als dit niet besproken is bij punt 5).

17. Rondvraag.

18. Sluiting.


Wij zijn zeer blij met de komst van wethouder Madeleine Bakker en sportambtenaar Wim Tigelaar. Voor vragen en opmerkingen over de ALV kunt u zich wenden tot het bestuur van de BSF via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Onderstaand vindt u de stukken van deze vergadering:
01 Agenda ALV 2015
06 Verslag ALV 17062014
07 Jaarverslag BSF 2014
08 1 BSF Rekening2014
08 2 BSF 2014 Uitleg rekening begroting
08 3 BSF Begroting2016
10 FSB rekening2014 en begroting2015
13 Samenstelling besturen BSF en FSB2014

De indruk kan gewekt zijn dat het bestuur van de BSF uit 4 personen bestaat, helaas zijn de namen weggevallen van: Peter van Brenk, Jan Pieter Stam, Hans Stevens en Kirsten Szameitat.