Biltse Sport Federatie

Zo noemen wij onze gezamenlijke inspanningen om in 2030 voor onze eigen energie te zorgen in de gemeente De Bilt. We wekken evenveel op als we verbruiken. En we verbruiken alleen wat we echt nodig hebben. Daar heeft de wereld baat bij en ons klimaat, maar evenzeer onze inwoners en ondernemers.

In 2016 hebben we samen vastgesteld dat die ambitie: een energieneutraal De Bilt, haalbaar is. Daar zijn vergaande maatregelen voor nodig (en mogelijk!) op het gebied van energiebesparing en van duurzame opwekking op eigen grondgebied. Wij als partners leveren daar elk een eigen bijdrage aan.

 

Samen noemen we ons het Energieberaad De Bilt. We komen tweemaal per jaar op bestuursniveau bijeen om onze resultaten te bezien, er trots op te zijn, er versnelling in aan te brengen, nieuwe ideeën op te doen en initiatieven te nemen. We bruisen van de energie, gericht op ons doel, samen met alle inwoners en ondernemers.

Op 25 augustus 2016 hebben we onszelf aan deze ambitie verbonden door het ondertekenen van de intentieovereenkomst, het Bilts Energie Akkoord. In najaar werken we elk onze eigen doelen en activiteiten voor de jaren tot 2020 en verder uit in een concreet actieplan. Daarna gaan we elk voor zich en samen aan de slag om energieneutraliteit in 2030 te realiseren.