Archieven

Categorieën

Meta

Archives

Tags

AVG, ook voor uw vereniging van belang

Beste verenigingsbestuurder en BSF-lid, Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De wet is ook van toepassing is op sportverenigingen. Het is daarom van groot belang dat u op de hoogte bent van de privacyregels. Naar verwachting wordt u ook geïnformeerd door de sportbond waar uw vereniging onder valt. Met de verantwoordingsplicht dwingt de AVG organisaties om goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens beschermen.

De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Als organisatie krijgt u meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Dat vergt een gedegen voorbereiding. Binnenkort wordt een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde tool gelanceerd, waarmee sportvereniging aan de slag kunnen. Met dit online programma kunt u zo eenvoudig mogelijk op een juiste manier de AVG-wetgeving implementeren binnen uw vereniging.

Op de volgende website https://avgverenigingen.nl/sport/ kunt u vinden of uw sportbond al is aangesloten. Voor een gereduceerd tarief kunt u via de aangesloten sportbonden een voucher kopen om workshops volgen over de AVG. Ook op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ vindt u de nodige informatie. In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de BSF