Biltse Sport Federatie

In de op 9 juli 2020 gehouden digitale ALV zijn er bestuursleden afgetreden en aangetreden.

Afgetreden zijn: Hans Stevens, Herman Bröring en Ineke Stienstra.

We bedanken deze leden voor hun grote inzet in de afgelopen jaren!

Aangetreden zijn: Hans Voogt en Ronald Groen.

Wij wensen beide bestuursleden veel succes!

Het dagelijks bestuur.