Archieven

Categorieën

Meta

Archives

Bij het overlijden van Iet Wennekes

IN MEMORIAM

Bij het overlijden van Iet Wennekes

Iet was jarenlang als bestuurslid betrokken bij de Biltse Sport Federatie (BSF).

Ze was het type van de doener: ‘Niet praten maar doén!

Haar in één woord typeren?

Misschien dekt dit de lading: Ze was een professionele vrijwilliger.

Kenmerkend en steeds weerkerend waren en zijn de gemeentelijke bezuinigingen.

Dat leverde binnen de BSF steeds weer pittige discussies op. Hoe verdeel je de pijn?

Iet trad daarbij nooit op de voorgrond, maar als ze wat zei, dan luisterde iedereen aandachtig, het was altijd to the point!

Zij gaf handen en voeten aan de jaarlijkse collecte voor de Gehandicapten Sport.

We zien in gedachten nog hoe ze glunderde als ze aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) kon melden dat de opbrengst weer wat hoger lag dan het vorige jaar.

Als voorzitter van de BSF kan ik u verzekeren dat het in goede banen leiden van de organisatie geen sinecure was. Denk alleen maar aan het zoeken van collectanten!

De verdiensten van Iet voor de sportwereld in het algemeen en de BSF in ’t bijzonder waren veelomvattend. Alles opsommen gaat niet, daarom slechts een greep uit wat feitelijkheden waarbij Iet een duidelijke inbreng had. Daarbij wordt geen volgorde in belangrijkheid aangehouden:

  

Ik memoreer:  

De zogeheten Breedtesportimpuls,

Samen met NOC*NSF opzetten in De Bilt van ‘Kanjers in de Sport’.

Dat gaat over sportiviteit op de sportvelden. Optimale aandacht daarvoor is tot op de dag van vandaag hoognodig. Lees de vrijwel dagelijkse krantenberichten daarover!

Verplaatsen van sportverenigingen + sportaccommodaties,

Het leveren van ideeën voor het Platform Respectvol Samenleven De Bilt

Het Sportgala in het HF Witte Dorpshuis was jarenlang een terugkerend evenement en samen met Nico (en anderen) werd het steeds weer een eclatant succes.

Los van haar bestuursfunctie bij de BSF maakte ze zich verdienstelijk als bestuurder bij meerdere plaatselijke verenigingen, zoals de Honk en Softbalvereniging ‘Centrals’.

En. . . zo kunnen we nog even doorgaan.

Tenslotte

Onze voormalige plaatsgenoot, de landelijke politica Els Borst – die zo triest aan haar einde is gekomen – zei ooit over mensen als Iet:

‘Als zo’n iemand komt te overlijden is het alsof een bibliotheek is afgebrand’.

Zo iemand was jij Iet. Je wist zoveel over alles en alleen al daarom zullen we je missen. . .   

Ik herhaal wat ik zei bij het overlijden onlangs van een andere BSF- kanjer in de Sport:

Mogelijk is de zin van het leven: Sporen achterlaten!

Iet, jij laat wel degelijk sporen achter.

Dank daarvoor!    

Namens het bestuur van de

BILTSE SPORT FEDERATIE

Marius van den Bosch – Voorzitter
Karel Beesemer – Erelid