Archieven

Categorieën

Meta

Archives

Tags

BSF behartigt al bijna 30 jaar belangen van haar leden

Biltse Sport Federatie behartigt bijna 30 jaar belangen van haar leden.

In 1991 is de Biltse Sport Federatie (BSF) opgericht op verzoek van een groot aantal sportverenigingen met als doel belangenbehartiging van deze sportverenigingen in de gemeente De Bilt. Dat doet de BSF door gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren op sportgebied, maar ook de aangesloten leden van advies te dienen.

Marius van den Bosch is voorzitter van de BSF. Hij maakt al sinds 2002 deel uit van de BSF waarvan de laatste vier jaren als voorzitter. Anja Donker is sinds vijf jaar secretaris. Zij vertellen dat de raad veel waarde hecht aan het advies van de BSF en ook verschillende politieke partijen nemen het advies van de BSF mee in hun oordeel over voorstellen van het college.

Sportbevordering

Sportbevordering en gemeentelijk sportbeleid zijn ook belangrijke items. Gemeente en BSF trekken vaak samen op. De afspraak is dat de BSF gevraagd en ongevraagd de gemeente advies geeft. Van den Bosch: ‘dat werkt heel goed. De onderlinge samenwerking is heel constructief. We zijn ook niet zomaar een club. De BSF heeft momenteel 33 leden en deze leden vertegenwoordigen ongeveer 12.000 actieve sporters. De aangesloten verenigingen weten ons goed te vinden. Tot maart 2020 zaten we eens per maand aan tafel met een sportvereniging. Enerzijds om nader kennis te maken met de vereniging en haar bestuurders, maar ook om actuele zaken vanuit de vereniging te bespreken. Daarna bekijkt de BSF welk advies gegeven of actie genomen kan worden ter ondersteuning, eventueel met hulp van gemeentelijke instanties. ‘ Daarnaast ondersteunt de BSF initiatieven als: De 3e Helft voor het bewegen en ontmoeten van ouderen en het realiseren van een skatebaan in Maartensdijk

Aandachtsgebieden

In het BSF-bestuur zitten zoveel mogelijk vertegenwoordigers uit de zes kernen. De taken worden verdeeld onder de bestuursleden die elk hun specifieke interesses en aandachtgebieden hebben. Indien nodig wordt ook een beroep wordt gedaan op deskundigheid van buiten het bestuur. Donker: ‘Er wordt jaarlijks gewerkt met een werkplan. Op dit moment zijn bijvoorbeeld sport tijdens de coronacrisis, de projecten Sporthal De Bilt en wijkoverstijgende speelplekken actueel. Verenigingen kunnen zich ook bij de BSF melden met problemen die ontstaan zijn door de coronacrisis’. Van den Bosch vult aan: ‘We overleggen met de sportambtenaar over bijvoorbeeld de huurkosten van accommodaties. De gemeente heeft daar tot nu toe zeer voortvarend in opgetreden. Momenteel wordt bijvoorbeeld overleg gevoerd met de gemeente over ondersteuning van verenigingen die door de crises in financiële nood komen door het missen van baromzet en sponsering.’

Kerstzaalvoetbal

Jaarlijks organiseren de BSF, FC De Bilt en de sportcoaches van Mens De Bilt het kerstzaalvoetbaltoernooi. Vorig jaar namen meer dan 100 basisschoolteams deel aan het toernooi tijdens de kerstvakantie. Helaas kan het toernooi dit jaar door corona niet doorgaan.

Sportgala van de jeugdkampioenen

Sinds 2017 organiseert de BSF jaarlijks het sportgala van de jeugdkampioenen. Alle jeugdkampioenen uit de gemeente kunnen hiervoor worden aangemeld. De kampioenen worden door de burgemeester en de wethouder sport gehuldigd. Een middag feest met sport, spel en lekker eten! Jaarlijks kwamen rond de 200 jeugdige sporters naar het Jeugdsportgala om een kampioensmedaille in ontvangst te nemen en later nog een foto van team of individuele sporter met wethouder en burgemeester.

Sporthal De Bilt

De BSF wil de schakel zijn tussen de verenigingen en de gemeente De Bilt en wil haar leden zo goed mogelijk vertegenwoordigen en van advies voorzien. Dit gebeurt door regelmatig te overleggen met de wethouder en ambtenaar sport, de deelname aan werkgroepen (b.v. nieuwbouw sporthal De Bilt) en gesprekken met de leden.  Ongeveer 30% van de Biltse bevolking is lid van een sportvereniging. Dit aantal moet omhoog. Van den Bosch: ‘Een van onze bestuursleden is niet actief betrokken bij een sportvereniging, maar bij het sportonderwijs op de basisscholen. Zijn aandachts-gebied is meer aandacht om basisschoolleerlingen te laten kennis maken met sport’.

Vacatures

Tenslotte vragen Marius van den Bosch en Anja Donker aandacht voor een aantal vacatures die ontstaan in het voorjaar van 2021. ‘Twee algemeen bestuursleden treden statutair af.  Anja Donker vertelt dat zij haar functie van secretaris neer zal leggen vanwege een andere baan die al haar aandacht opeist. . Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille. De BSF is op zoek naar mensen die betrokken zijn bij sport in onze gemeente. Dat kan vanuit het onderwijs zijn, maar vooral ook uit de verenigingen zelf. Actieve sportbeoefening is geen vereiste. Affiniteit met sport wel. Voor meer info over de BSF en de vacatures zie: www.BSFNet.nl of neem contact op met Anja Donker via secretaris@bsfnet.nl