Archieven

Categorieën

Meta

Archives

Gezocht: nieuwe bestuursleden voor de BSF

Wij zoeken

Bestuursleden

(twee algemene bestuursleden en een secretaris)

De Biltse Sport Federatie is in 1991 opgericht met als doel het behartigen van de belangen van haar leden, de sportverenigingen in de gemeente De Bilt. Daarnaast kreeg de zij de belangrijke taak toebedeeld om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren op sportgebied. De BSF heeft momenteel 33 sportverenigingen die lid zijn, die in totaal ongeveer 12.000 actieve sporters vertegenwoordigen.

Wat doen we?

Op dit moment zijn bijvoorbeeld sport in de coronacrisis, sportdeelname en de projecten Sporthal De Bilt en wijkoverstijgende speelplekken actueel. Wij willen onze leden zo goed mogelijk vertegenwoordigen en van advies voorzien. Dit gebeurt door regelmatig te overleggen met de wethouder en ambtenaar sport en de deelname aan werkgroepen. Onder andere sportstimulering, het kerstzaalvoetbaltoernooi en het (jeugd)sportgala zijn projecten van de BSF.

Vergaderen

Het BSF-bestuur vergadert maandelijks. Zodra het weer is toegestaan zullen we dit weer doen bij een van de leden op locatie. Jaarlijks vindt in het voorjaar de Algemene Ledenvergadering plaats.

Vacatures

In het voorjaar van 2021 treden twee algemene bestuursleden en de secretaris af. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen portefeuille. Afhankelijk van jouw interesse kijken we welke portefeuille bij jou past. De secretaris verzorgt de verslaglegging en agenda van de bestuursvergadering en de Algemene Ledenvergadering.

Interesse?

Heeft u interesse om met ons mee te denken over sport in De Bilt? Kijk op onze website www.bsfnet.nl, stuur een mail naar secretaris@bsfnet.nl of bel met onze secretaris
Anja Donker. Haar nummer is 06-40712857 (liefst in de avonduren).