Archieven

Categorieën

Meta

Archives

Tags

Informatie BSF

De Biltse Sportfederatie (BSF) is op 27 juni 1991 opgericht op verzoek van een groot aantal sportverenigingen in de gemeente De Bilt. In artikel 3 van de statuten is als doelstelling opgenomen:

  1. De BSF stelt zich ten doel om de belangen van haar leden te behartigen en te bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente De Bilt naar eigen keuze op verantwoorde wijze sport kunnen beoefenen dan wel daarbij betrokken kunnen zijn.
  2. De BSF tracht haar doel te bereiken door middel van beleidsontwikkeling, dienstverlening, coördinatie, samenwerking, advisering en overleg en alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

Lid worden van de BSF
Als je lid bent van een sportorganisatie in onze gemeente, die lid is van de Biltse Sport Federatie, heb je indirect een relatie met onze federatie.

Onder Sportverenigingen treft u alle leden van onze sportfederatie aan. Als je de naam van jouw huidige of nieuwe sportvereniging niet aantreft in onze ledenlijst dan is jouw club (nog) geen lid van de BSF.
Als actief lid van die club kun je bij het bestuur nagaan waarom dit zo is en aandringen op het toetreden tot de federatie. Jouw club neemt dan deel aan een federatie van omstreeks 50 Biltse sportorganisaties en dat is volgens ons van groot belang.

De voordelen van het lidmaatschap zijn o.a.:

  • Lid zijn van de omvangrijke Biltse sportfamilie, waarin bijna alle sporten zijn verenigd;
  • Profiteren van de in de federatie aanwezige kennis van de sportbeoefening;
  • Deel kunnen nemen in het regelmatige overleg over sport en accommodaties met het Gemeentebestuur van De Bilt;
  • Bij alle belangrijke zaken adviseert de BSF gevraagd of ongevraagd.

Individuele leden van sportverenigingen kunnen geen direct lid worden van de BSF.

In artikel 5 van de statuten van de BSF staat over het lidmaatschap het volgende:

  1. Als lid van de BSF kunnen worden toegelaten in de gemeente de Bilt gevestigde verenigingen, met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen, welke voldoen aan de in lid 2 voor de verkrijging van het lidmaatschap gestelde voorwaarden.
  2. Een vereniging of stichting kan als lid worden toegelaten indien naar het oordeel van de algemene vergadering haar leden of aangeslotenen een tak van sport beoefenen of indien zij zich anderszins beweegt op het gebied van de sportbeoefening of de lichamelijke opvoeding.

Voor meer informatie omtrent de BSF of uw aanmelding als lid, neemt u contact op met de penningmeester via penningmeester@bsfnet.nl  
Voor uw aanmelding als lid kunt u het aanmeldingsformulier invullen en e-mailen, download dit formulier hier
De jaarlijkse contributie is afhankelijk van de grootte van de vereniging, de minimale contributie t/m 50 leden bedraagt 7 euro, de maximale voor verenigingen > 750 leden bedraagt 65 euro.