Archieven

Categorieën

Meta

Archives

Tags

Samen ActiefAlgemene informatie en het Persbericht van april is door de BSF samengevoegd voor uw vereniging in dit document.
 
 
SAMEN ACTIEF
 
Programmacoördinator uitvoering Crisis- en herstelplan Corona van de gemeente De Bilt Peter ter Huurne en communicatiemedewerkers Jeanette Disseldorp en Monique Vermeer hebben de afgelopen in de maand april hard gewerkt aan communicatieactiviteiten rondom het crisis- en herstelplan in het algemeen en de activiteiten voor jeugd en jongeren in het bijzonder. Dit alles onder de titel ‘samen actief’
 
Wat zijn in het kort de belangrijkste uitingen:
 
        In De Biltsche Courant en in de Vierklank is een vierpagina special verschenen met aandacht voor  activiteiten vanaf 20 april.
        De bestaande website www.actiefindebilt.nl is sterk verbeterd en nu goed gevuld met activiteiten voor jeugd en jongeren. Daarnaast wordt deze website beter onder de aandacht gebracht
        Op de gemeentelijke website is de webpagina www.debilt.nl/samenactief toegevoegd.  Deze webpagina is door middel van een knop op de home page direct bereikbaar. Hier vindt je een overzicht van activiteiten en deelprogramma’s in het kader van het crisis- en herstelplan corona
        In alle zes de kernen is van 18 t/m 24 april een posteractie uitgerold over activiteiten jeugd en jongeren SAMEN ACTIEF. Zie bijlage voor voorbeeld van de poster
        Aan Regio TV DE Bilt is opdracht gegeven voor het maken van ‘journaals’ over activiteiten jeugd en jongeren voor de komende weken, mei en juni
 
    Op de basisschool in Westbroek is op 6 april Sjors Sportief/Sjors Creatief afgetrapt door de wethouder, buurtsportcoach en KunstenHuis Idea. Hiervan is in de plaatselijke media verslag gedaan.
 
    Ook via de social media (Instagram en Facebook) wordt Actief in de Bilt onder de aandacht gebracht en wordt er aandacht gegeven aan komende activiteiten.
 
Aan onze leden wordt verzocht om bovenstaande bericht breed te verspreiden binnen je vereniging en:
     Sociale media berichten te volgen en te liken
     De communicatie te versterken door soortgelijke berichten te plaatsen via de eigen sociale media en websites
     Jeugd en jongeren te activeren om deel te nemen aan alle activiteiten
    
Mochten verenigingen suggesties hebben voor communicatie-acties of content willen aandragen, laat het Peter ter Huurne weten! (tel. 06-40215609)
 
 
Hieronder het gehele Persbericht van de gemeente De Bilt.
 
P E R S B E R I C H T
 
Uitvoering crisis- en herstelplan corona
 
Samen actief: volop activiteiten voor jeugd en jongeren.
 
Intussen kunnen we de coronacrisis steeds verder achter ons laten. De
coronamaatregelen horen steeds meer tot de verleden tijd en we kunnen weer uitgaan,
elkaar ontmoeten, sporten en cultuur beleven. Eén van de leeftijdsgroepen die het in de
coronacrisis flink te verduren heeft gehad zijn de jeugd en jongeren. Zoveel activiteiten
die zo belangrijk zijn voor de (sociale, mentale en fysieke) ontwikkeling van deze
doelgroep hebben voor lange tijd ‘on hold’ gestaan. De komende weken (inclusief de
meivakantie) maar ook in juni en de zomervakantie staan er tal van activiteiten voor de
jeugd en jongeren waarin elkaar ontmoeten, sporten en samen cultuur beleven centraal
staan.
In het voorjaar van 2021 hebben de maatschappelijke partners en de gemeente de handen ineen
geslagen en een crisis en herstelplan corona opgesteld: een plan om de samenleving weer een duwtje in de rug te geven en onze inwoners weer met elkaar te verbinden en te laten sporten en cultureel te laten beleven. Hier wordt nu op allerlei terreinen uitvoering aan gegeven.
 
Samen actief
Onder de slogan ‘Samen actief’ zijn er veel activiteiten georganiseerd vanuit diverse maatschappelijke
organisaties en (sport)verenigingen. Zo organiseert bijvoorbeeld de Rovers Crofts Scouting groep een
activiteit op 23 en 24 april voor 5-18 jaar, is er een voetbal 2-daagse maar er zijn ook veel culturele
activiteiten via het Kunstenhuis/Idea. Alle activiteiten zijn te vinden op www.actiefindebilt.nl. Hier
kunnen de jeugd en jongeren zich direct opgeven. De activiteiten zijn verspreid over onze kernen.
Uiteraard kunnen de jeugd en jongeren zich ook voor activiteiten in andere kernen opgeven.
 
Sjors Sportief/Creatief
Op woensdag 6 april is de aftrap gegeven voor het nieuwe seizoen van Sjors Sportief/Creatief op de basisschool ’t Kompas in Westbroek door wethouder Smolenaers samen met de buursportcoaches
van MENSDeBilt en het Kunstenhuis/Idea. Het initiatief Sjors Sportief/Creatief is een manier om de
jeugd gratis (of heel voordelig) kennis te laten maken met diverse sporten en cultuuractiviteiten. Een
ideale manier om kinderen te laten bewegen en hun talenten verder te laten ontwikkelen. Wethouder
Smolenaers: “Het boekje met het programma Sjors Sportief/Creatief is verspreid onder alle
basisscholen in onze kernen. Ook dit geeft weer een positieve impuls aan kinderen (en hun ouders)
om mee te doen op sportief, sociaal en creatief gebied. Dit is ontzettend belangrijk voor de
ontwikkeling van onze kinderen. Ik wil iedereen oproepen hier vooral gebruik van te maken!”
Ook voor gezinnen met een kleine beurs zijn er mogelijkheden om kinderen aan alle activiteiten mee
te laten doen via de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.   
     
Volledige programma op www.actiefindebilt.nl
Alle activiteiten voor de jeugd en jongeren staan op de website www.actiefindebilt.nl
Hier kan gezocht worden verschillende selectiecriteria als locatie, activiteiten, datum en leeftijd. Op de
gemeentelijke website www.debilt.nl/samenactief is overige info te lezen over de activiteiten uit het
crisis- en herstelplan corona.