Archieven

Categorieën

Meta

Archives

Tags

Sportstimulering 2022

Door corona was het een hele opgave om bestaande leden te laten sporten. Plannen maken en uitvoeren om nieuwe doelgroepen in beweging te krijgen was nog complexer. Tegelijkertijd heeft corona het belang van gezondheid en bewegen benadrukt. Daardoor zijn er tijdelijk extra gemeentelijke subsidies om meer mensen in beweging te krijgen.
In het kader van sportakkoord kan dit voor de thema’s:
1. Positieve sportcultuur; leuk en veilig sporten; plezier boven prestatie

2. Vaardigheid in bewegen (van jonge kinderen)

3. Inclusief sporten; levenslang sporten ongeacht leeftijd, geaardheid of achtergrond

4. Vitale sportaanbieders; ondersteuning verenigingen via servicedesk NOC*NSF

In het kader van het sportakkoord zijn diverse activiteiten gestart waar u zich bij aan kunt sluiten zoals de scholingen Atlethic skills model voor trainers om het plezier en de motorische vaardigheid van kinderen te vergroten.

Wilt u ouders of oudere jongeren opleiden tot begeleider of trainer? Er zijn via de servicedesk diverse mogelijkheden voor gratis opleidingen.

Of wilt u als bestuur eens stil staan bij de uitdagingen waar uw vereniging voor staat? Dan kunt u gratis een beroep doen op een adviseur via de servicedesk.

De servicedesk van NOC*NSF is bereikbaar via de lokale adviseur Edwin Korenberg edwin.korenberg@adviseurlokalesport.nl.

Wilt u nieuw sportaanbod ontwikkelen in het kader van levenslang sporten voor iedereen neem dan contact op beleidsadviseur Simon Ott, s.ott@debilt.nl tel. 06-28149799.

Om in deze tijd verenigingen aan leden te helpen en mensen te stimuleren om weer te gaan sporten is er een subsidieregeling ledenwerving. Hiermee kunnen verenigingen korting bieden aan nieuwe leden waarbij de gemeente de korting vergoedt door middel van subsidie. De regeling liep tot 1 februari 2022 maar is verlengd. Heeft u interesse mail dan naar s.ott@debilt.nl voor meer informatie.

Door corona is het leven van iedereen voor een lange periode tijd ingrijpend gewijzigd. Het blijkt dat met name een groot deel van de jongeren en jongvolwassenen door de beperking in hun sociale leven mentaal in de problemen is gekomen. Heeft u ideeën hoe uw vereniging bij kan dragen aan het herstel van de veerkracht van deze leeftijdsgroep dan kunt u contact opnemen met Simon Ott.