Archieven

Categorieën

Meta

Archives

Statutenwijziging ALV 24 juli 2020

24 juli 2020

Statutenwijziging ALV

De BSF heeft in 2020 35 leden. Voor het goedkeuren van de statutenwijziging moet 66,67% (= 24) van de leden aanwezig zijn of een volmacht hebben afgegeven en van die aanwezige leden dient 66,67% (16) akkoord te gaan met het voorstel de statuten te wijzigen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 juli 2020 waren 8 stemgerechtigde leden aanwezig, zijn 5 volmachten met een stem voor statutenwijziging door stemgerechtigde leden afgegeven, geen tegenstemmen ontvangen. Het quorum werd daarmee niet gehaald. Daarom was ervoor 23 juli 2020 opnieuw een ALV uitgeschreven.

Op 23 juli waren 3 stemgerechtigde leden aanwezig, waren er 17 volmachten met een stem voor statutenwijziging door stemgerechtigde leden afgegeven en zijn wederom geen tegenstemmen ontvangen.

Hiermee waren voldoende voorstemmers aanwezig om met de statutenwijziging akkoord te gaan.

Na het passeren van de statuten bij de notaris, zullen de nieuwe statuten gepubliceerd worden op de website van de BSF.

Anja Donker,

Secretaris