Archieven

Categorieën

Meta

Archives

Tags

Vertrouwenspersoon nodig?

Vertrouwenspersoon 
Voor de leden van de verenigingen die lid zijn van de BSF, is in overleg tussen gemeente,
Mens De Bilt en de BSF een vertrouwenspersoon aangesteld.
Voor verenigingen die zelf geen vertrouwenspersoon/-personen hebben (òf indien
inschakelen van de aangestelde vertrouwenspersoon niet wenselijk of mogelijk is) kan deze
worden benaderd door iedereen die daar behoefte aan heeft.
Dat kan bijvoorbeeld op het gebied zijn van seksuele intimidatie, machtsmisbruik of ander
grensoverschrijdend gedrag zoals pesten of gewelddadigheid.
Haar naam is Mirjam Valkenburg. Zij is sociaal werker bij Mens De Bilt. Je kunt Mirjam
bereiken via de mail m.valkenburg@mensdebilt.nl of via telefoonnummer 06-30714483. Bij
afwezigheid kan haar voicemail worden ingesproken en belt zij of haar vervanger (bij
langdurige afwezigheid) terug.
Wat doet een vertrouwenspersoon?
Eerst zal in een gesprek geprobeerd worden te achterhalen wat er gebeurd is en hoe dit is
beleefd. Daarna zal gekeken worden welke stappen nodig zijn. Dat kan variëren van een
verhelderend gesprek met betrokkenen, contact met het bestuur van de vereniging tot in
ernstige gevallen contact met de sportbonden of het doen van aangifte.
De wensen van de melder zijn hierin leidend; de vertrouwenspersoon is er primair voor
degene die zich meldt.
Uiteraard zal er natuurlijk veel aandacht zijn voor preventie om herhaling te voorkomen.